Specijalizirana neurorehabilitacija

Longtail keyword: “Rehabilitacija nakon neurokirurških operacija u ReLabu”. U ReLabu, pružamo specijaliziranu neurorehabilitaciju koja je prilagođena pacijentima nakon neurokirurških operativnih zahvata. Ova rehabilitacija fokusira se na obnavljanje motoričkih funkcija, ravnoteže i koordinacije.

Metode kao što su Bobath i PNF

Bobath koncept je individualni terapeutski pristup koji se temelji na ponovnom učenju normalnog pokreta i držanja tijela, a usmjeren je na rješavanje problema osobama koje imaju teškoće u funkciji, držanju ili kretanju radi oštećenja u centralnom živčanom sustavu (moždani udar, povrede glave, Multipla skleroza, Parkinson… i dr.)

Cilj tretmana je optimalno poboljšati izvođenje dnevnih aktivnosti kao i ostale participacije u društvu. Svaki čovjek ima potencijal za poboljšanje kretanja tako da izaberemo položaje, aktivnosti i tehnike koje njima i njihovom motoričkom sposobnosti najbolje odgovaraju.

PNF koncept fizikalne terapije – prednost je na putu oporavka nakon moždanog udara, povreda i operativnih zahvata. Proprioceptivna neuromuskularna facilitacija (PNF) jest koncept baziran na tome da svaki čovjek ima neiskorištene psihofizičke mogućnosti (poput primjera majke koja je podignula auto jer se dijete našlo ispod njega).

Najveća posebnost koncepta jest da je pacijentovo tijelo aktivno uključeno u terapiju jer fizioterapeut traži od njega određene pokrete koji su vrlo slični uobičajenim pokretima u toku dana, ali uz minimalni otpor kako bi se izazvao pravi odgovor mišića. Djelujući na neuromišićni sistem na ovaj način pacijent ponovno uči pokrete npr. nakon moždanog udara ili povrede mozga, potiče mu se ili olakšava rad mišića, povećava opseg pokreta, poboljšava koordinacija, jača mišićna snaga te se smanjuju bol i umor.

Koncept je moguće koristiti kod velikog broja pacijenata i dijagnoza kod primjerice neuroloških oboljenja poput moždanog udara, multiple skleroze, parkinsonove bolesti, posljedica ozljede glave i kralježnice, poremećaja kretanja djece i odraslih, ali i nakon prijeloma i operativnih zahvata, skolioze, sportskih ozljeda i dr.

Individualizirani pristup

Svaki pacijent dobiva individualizirani plan rehabilitacije, temeljen na temeljitoj procjeni njegovog stanja i potreba. To osigurava da svaki korak u procesu rehabilitacije bude prilagođen specifičnim izazovima s kojima se pacijent suočava.

Upotreba napredne tehnologije

Uključujemo naprednu tehnologiju u naše programe rehabilitacije, kao što je Huber Motion Lab. Ova tehnologija omogućava preciznu analizu i praćenje pokreta, što doprinosi boljem razumijevanju i tretiranju posljedica neurokirurških zahvata.

Kontinuirano praćenje i prilagodba

Osiguravamo kontinuirano praćenje napretka svakog pacijenta, s mogućnošću prilagodbe tretmana kako bi se odgovorilo na promjene u njihovom oporavku. Ova fleksibilnost je ključna u postizanju optimalnih rezultata rehabilitacije.

U ReLabu, naš cilj je pružiti vrhunsku skrb i podršku pacijentima kroz cijeli proces oporavka, s fokusom na postizanje najboljih mogućih rezultata i poboljšanje kvalitete života.